Sirdaryo | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Sirdaryo

    קידומת טלפון בינלאומית: +998

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
67GulistonSirdaryoאוזבקיסטן53373שעון אוזבקיסטן11:56 שבתUTC+05
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
AsyqataYuzhno-Kazakhstanskaya Oblast’קזחסטן11378725
GulistonSirdaryoאוזבקיסטן5337367672120100120101120102120103עוד
ShardaraYuzhno-Kazakhstanskaya Oblast’קזחסטן25356725
SlavyankaYuzhno-Kazakhstanskaya Oblast’קזחסטן9752725