Xorazm Viloyati | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Xorazm Viloyati

ערים ב-Xorazm Viloyati


    קידומת טלפון בינלאומית: +998

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
62UrganchXorazm Viloyatiאוזבקיסטן150110שעון אוזבקיסטן12:04 שבתUTC+05
6222KhiwaXorazm Viloyatiאוזבקיסטן55567שעון אוזבקיסטן12:04 שבתUTC+05
עמוד 1