אוקראינה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-אוקראינה    קידומת טלפון בינלאומית: +380

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
31אוקראינהEurope/Kiev
312אוז'הורודזקרפטיהאוקראינה117878שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3122אוקראינהEurope/Kiev
3131מוקצ'בוזקרפטיהאוקראינה81633שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3132רחיבזקרפטיהאוקראינה14674שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3133סבליאבהזקרפטיהאוקראינה16507שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3134Tyachivזקרפטיהאוקראינה9422שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3135אוקראינהEurope/Kiev
3136Nyzhni Sirohozyחרסון (מחוז)אוקראינה5797שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3137Chopזקרפטיהאוקראינה8587שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3141ברהובהזקרפטיהאוקראינה25741שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3142חוסטזקרפטיהאוקראינה27999שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
31422חוסטזקרפטיהאוקראינה27999שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3143וינוהרדיבזקרפטיהאוקראינה27600שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3144אירשבהזקרפטיהאוקראינה9161שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3145Perechynזקרפטיהאוקראינה7000שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3146Volovoזקרפטיהאוקראינה10000שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
32לבובלבוב (מחוז)אוקראינה717803שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
322לבובלבוב (מחוז)אוקראינה717803שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3230Pustomytyלבוב (מחוז)אוקראינה9434שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3231Horodokחמלניצקי (מחוז)אוקראינה17086שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3234סונדובה וישניהלבוב (מחוז)אוקראינה6420שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3236סמבירלבוב (מחוז)אוקראינה35197שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3238סטארי סמבירלבוב (מחוז)אוקראינה5603שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3239חודורוב (עיר)לבוב (מחוז)אוקראינה10172שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3241מיקולאייבמיקולאייב (מחוז)אוקראינה510840שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3244דרוהוביץ'לבוב (מחוז)אוקראינה79406שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3245סטרילבוב (מחוז)אוקראינה61404שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3247Truskavetsלבוב (מחוז)אוקראינה26600שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3248בוריסלבלבוב (מחוז)אוקראינה36704שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3249צ'רבונוהראדלבוב (מחוז)אוקראינה83000שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3251סקולה (עיירה)לבוב (מחוז)אוקראינה6491שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3252ז'ובקבהלבוב (מחוז)אוקראינה12973שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3254קמיאנקהצ'רקאסי (מחוז)אוקראינה14547שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3255ראדז'ייחובלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3256Novoyavorivs'kלבוב (מחוז)אוקראינה28807שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3257סוקאללבוב (מחוז)אוקראינה21451שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3259יבוריבלבוב (מחוז)אוקראינה13008שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3260Morshynלבוב (מחוז)אוקראינה6241שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
32606Morshynלבוב (מחוז)אוקראינה6241שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3261Novyy Rozdilלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3263פרמישלןלבוב (מחוז)אוקראינה7284שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3264בוסקלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3265Zolochivחרקוב (מחוז)אוקראינה11160שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3266ברודילבוב (מחוז)אוקראינה23239שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3269טורקהלבוב (מחוז)אוקראינה7395שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
33לוצקווהלין (מחוז)אוקראינה213661שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
332לוצקווהלין (מחוז)אוקראינה213661שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
3322אוקראינהEurope/Kiev
3342לודמירווהלין (מחוז)אוקראינה38256שעון מזרח אירופה10:58 יום ג׳UTC+02
עמוד 1הבא