אוקראינה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-אוקראינה    קידומת טלפון בינלאומית: +380

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
31אוקראינהEurope/Kiev
312אוז'הורודזקרפטיהאוקראינה117878שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3122אוקראינהEurope/Kiev
3131מוקצ'בוזקרפטיהאוקראינה81633שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3132רחיבזקרפטיהאוקראינה14674שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3133סבליאבהזקרפטיהאוקראינה16507שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3134Tyachivזקרפטיהאוקראינה9422שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3135אוקראינהEurope/Kiev
3136Nyzhni Sirohozyחרסון (מחוז)אוקראינה5797שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3137Chopזקרפטיהאוקראינה8587שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3141ברהובהזקרפטיהאוקראינה25741שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3142חוסטזקרפטיהאוקראינה27999שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
31422חוסטזקרפטיהאוקראינה27999שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3143וינוהרדיבזקרפטיהאוקראינה27600שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3144אירשבהזקרפטיהאוקראינה9161שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3145Perechynזקרפטיהאוקראינה7000שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3146Volovoזקרפטיהאוקראינה10000שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
32לבובלבוב (מחוז)אוקראינה717803שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
322לבובלבוב (מחוז)אוקראינה717803שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3230Pustomytyלבוב (מחוז)אוקראינה9434שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3231Horodokחמלניצקי (מחוז)אוקראינה17086שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3234סונדובה וישניהלבוב (מחוז)אוקראינה6420שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3236סמבירלבוב (מחוז)אוקראינה35197שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3238סטארי סמבירלבוב (מחוז)אוקראינה5603שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3239חודורוב (עיר)לבוב (מחוז)אוקראינה10172שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3241מיקולאייבמיקולאייב (מחוז)אוקראינה510840שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3244דרוהוביץ'לבוב (מחוז)אוקראינה79406שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3245סטרילבוב (מחוז)אוקראינה61404שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3247Truskavetsלבוב (מחוז)אוקראינה26600שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3248בוריסלבלבוב (מחוז)אוקראינה36704שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3249צ'רבונוהראדלבוב (מחוז)אוקראינה83000שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3251סקולה (עיירה)לבוב (מחוז)אוקראינה6491שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3252ז'ובקבהלבוב (מחוז)אוקראינה12973שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3254קמיאנקהצ'רקאסי (מחוז)אוקראינה14547שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3255ראדז'ייחובלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3256Novoyavorivs'kלבוב (מחוז)אוקראינה28807שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3257סוקאללבוב (מחוז)אוקראינה21451שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3259יבוריבלבוב (מחוז)אוקראינה13008שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3260Morshynלבוב (מחוז)אוקראינה6241שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
32606Morshynלבוב (מחוז)אוקראינה6241שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3261Novyy Rozdilלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3263פרמישלןלבוב (מחוז)אוקראינה7284שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3264בוסקלבוב (מחוז)אוקראינהשעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3265Zolochivחרקוב (מחוז)אוקראינה11160שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3266ברודילבוב (מחוז)אוקראינה23239שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3269טורקהלבוב (מחוז)אוקראינה7395שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
33לוצקווהלין (מחוז)אוקראינה213661שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
332לוצקווהלין (מחוז)אוקראינה213661שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
3322אוקראינהEurope/Kiev
3342לודמירווהלין (מחוז)אוקראינה38256שעון מזרח אירופה14:03 שבתUTC+03
עמוד 1הבא