איראן | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-איראן    קידומת טלפון בינלאומית: +98

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
111Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
112Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
12Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
121Āmolמאזנדראןאיראן199382שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
122Chamestānמאזנדראןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
123איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
124Zīr Ābמאזנדראןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
131ראשתגילאןאיראן594590שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
132Bandar-e Anzalīגילאןאיראן110826שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
141איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
142Sīāhkalגילאןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
151Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
152Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
171Gorgānגולסתאןאיראן244937שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
172איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
173‘Alīābād-e Katūlגולסתאןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
174המדאן (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
18Gīlānלורסתאןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
181Bandar-e Anzalīגילאןאיראן110826שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
182Āstārāגילאןאיראן39065שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
191Chālūsמאזנדראןאיראן69638שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
192Tonekābonמאזנדראןאיראן37501שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
21טהראןטהראן (מחוז)איראן7.2 מיליוןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
220איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
221ח'וזסתאןאיראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
227Shahrak-e Bābā Salmānטהראן (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
228איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
229Robāţ Karīmטהראן (מחוז)איראן62753שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
231סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
232סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
241זנג'אן (עיר)זנג'אןאיראן357471שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
242זנג'אן (עיר)זנג'אןאיראן357471שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
251קום (עיר)קום (מחוז)איראן900000שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
252קום (עיר)קום (מחוז)איראן900000שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
255Sāvehמרכזיאיראן175533שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
256Parandakטהראן (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
261כאראג'אלבורז (מחוז)איראן1.4 מיליוןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
262אלבורז (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
263Fashandakאלבורז (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
265Donbalīdאלבורז (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
27סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
273Shahrudסמנאן (מחוז)איראן131889שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
274Abarkūhיזד (מחוז)איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
281Qazvinקזוויןאיראן333635שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
282Torbat-e Ḩeydarīyehח'וראסאן רזאוויאיראן125633שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
284איראןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
291Varāmīnטהראן (מחוז)איראן179603שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
292Pīshvāטהראן (מחוז)איראן53856שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
311אספהאןאספהאן (מחוז)איראן1.5 מיליוןשעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
312Khorramshahrח'וזסתאןאיראן330606שעון איראן4:47 יום ו׳UTC+04:30
עמוד 1הבא