איראן | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-איראן    קידומת טלפון בינלאומית: +98

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
111Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
112Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
12Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
121Āmolמאזנדראןאיראן199382שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
122Chamestānמאזנדראןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
123איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
124Zīr Ābמאזנדראןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
131ראשתגילאןאיראן594590שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
132Bandar-e Anzalīגילאןאיראן110826שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
141איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
142Sīāhkalגילאןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
151Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
152Sariמאזנדראןאיראן255396שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
171Gorgānגולסתאןאיראן244937שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
172איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
173‘Alīābād-e Katūlגולסתאןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
174המדאן (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
18Gīlānלורסתאןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
181Bandar-e Anzalīגילאןאיראן110826שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
182Āstārāגילאןאיראן39065שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
191Chālūsמאזנדראןאיראן69638שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
192Tonekābonמאזנדראןאיראן37501שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
21טהראןטהראן (מחוז)איראן7.2 מיליוןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
220איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
221ח'וזסתאןאיראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
227Shahrak-e Bābā Salmānטהראן (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
228איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
229Robāţ Karīmטהראן (מחוז)איראן62753שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
231סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
232סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
241זנג'אן (עיר)זנג'אןאיראן357471שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
242זנג'אן (עיר)זנג'אןאיראן357471שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
251קום (עיר)קום (מחוז)איראן900000שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
252קום (עיר)קום (מחוז)איראן900000שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
255Sāvehמרכזיאיראן175533שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
256Parandakטהראן (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
261כאראג'אלבורז (מחוז)איראן1.4 מיליוןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
262אלבורז (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
263Fashandakאלבורז (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
265Donbalīdאלבורז (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
27סמנאןסמנאן (מחוז)איראן124826שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
273Shahrudסמנאן (מחוז)איראן131889שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
274Abarkūhיזד (מחוז)איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
281Qazvinקזוויןאיראן333635שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
282Torbat-e Ḩeydarīyehח'וראסאן רזאוויאיראן125633שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
284איראןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
291Varāmīnטהראן (מחוז)איראן179603שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
292Pīshvāטהראן (מחוז)איראן53856שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
311אספהאןאספהאן (מחוז)איראן1.5 מיליוןשעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
312Khorramshahrח'וזסתאןאיראן330606שעון איראן12:07 יום ה׳UTC+03:30
עמוד 1הבא