אנטארקטיקה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-אנטארקטיקה

    קידומת טלפון בינלאומית: +672

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
10אנטארקטיקהuninhabited
11אנטארקטיקהuninhabited
12אנטארקטיקהuninhabited
13אנטארקטיקהuninhabited
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Gardensהכף המערבידרום אפריקה44
Gordons Bayהכף המערבידרום אפריקה246665713071337140עוד
Somerset Westהכף המערבידרום אפריקה2171447137
Swellendamהכף המערבידרום אפריקה136742867406742