ארמניה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-ארמניה    קידומת טלפון בינלאומית: +374

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
10ירוואןירוואןארמניה1.1 מיליוןשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
222GeghashenKotayk’i Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22290MayakovskiKotayk’i Marzארמניה1727שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22291BalahovitKotayk’i Marzארמניה2982שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22293AramusKotayk’i Marzארמניה3214שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22294ArzniKotayk’i Marzארמניה2244שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22296PtghniKotayk’i Marzארמניה1231שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22297GeghashenKotayk’i Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22299Kotayk’Kotayk’i Marzארמניה1510שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
223TsaghkadzorKotayk’i Marzארמניה1407שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22391LerrnanistKotayk’i Marzארמניה2511שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22393MeghradzorKotayk’i Marzארמניה2659שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22394ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22397SolakKotayk’i Marzארמניה2295שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22398BjniKotayk’i Marzארמניה2771שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
224Nor HachynKotayk’i Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22452ZovuniAragatsotni Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22453PrroshyanKotayk’i Marzארמניה4333שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22454ArgelKotayk’i Marzארמניה2528שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
226Ch’arents’avanKotayk’i Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22672ArzakanKotayk’i Marzארמניה2660שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
22675Alap’arsKotayk’i Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
231JrarratArmaviri Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23190ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23191ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23195NorakertAragatsotni Marzארמניה2485שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23198JrarratArmaviri Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23199Khoronk’Armaviri Marzארמניה2148שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
232AshtarakAragatsotni Marzארמניה18779שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
233DalarikArmaviri Marzארמניה3080שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23374MyasnikyanArmaviri Marzארמניה3458שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23375ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
23376DalarikArmaviri Marzארמניה3080שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
234VediArarati Marzארמניה12192שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
235ArtashatArarati Marzארמניה20562שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
236MasisArarati Marzארמניה18911שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
237ArmavirArmaviri Marzארמניה25963שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
238AraratArarati Marzארמניה28832שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
242MaralikShiraki Marzארמניה4959שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24291ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24293ShirakavanShiraki Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24297ארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
243Arrap’iShiraki Marzארמניה1738שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24300AkhuryanShiraki Marzארמניה7672שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
244Art’ikShiraki Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24492P’anikShiraki Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24495ArevshatShiraki Marzארמניה1623שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
24496Mets Mant’ashShiraki Marzארמניה1973שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
245Ashots’k’Shiraki Marzארמניהשעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
246AmasiaShiraki Marzארמניה1675שעון ארמניה5:31 יום ו׳UTC+04
עמוד 1הבא