אתיופיה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-אתיופיה    קידומת טלפון בינלאומית: +251

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
1אדיס אבבהאדיס אבבהאתיופיה2.8 מיליוןשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11אדיס אבבהאדיס אבבהאתיופיה2.8 מיליוןשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11111אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11112אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11114אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11122אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11123אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11124אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11125אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11127אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11131Kuyuאורומיהאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
111320אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
111330אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
111340אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11135Fichēאורומיהאתיופיה25758שעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11155אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11156אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11157אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11158אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
111860Sulultaאורומיהאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11187אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11188אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11213אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11236אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11237אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11238Gojoאורומיהאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
112580אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11259אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11270אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11275אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11276אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11277אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11278אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11279אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
112820Guderאורומיהאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11283Ādīs ‘Alemאורומיהאתיופיה9859שעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11284אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
112850אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
112860אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11320אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11321אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11330Wolkiteמדינת האומות, הלאומים ועמי הדרוםאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
113310Indibirמדינת האומות, הלאומים ועמי הדרוםאתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
113320אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
113380Sebetaאורומיהאתיופיה19533שעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
113390אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11341אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
113420אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11348אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
11349אתיופיהשעון אתיופיה1:06 יום ו׳UTC+03
עמוד 1הבא