בולגריה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-בולגריה    קידומת טלפון בינלאומית: +359

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
2סופיהSofiya-Gradבולגריה1.2 מיליוןשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2991Novi IskŭrSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2992KazicheneSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2993בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2994Chelopecheneדובריץ' (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2996Negovanovtsiוידין (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2998בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
2999MŭrchaevoSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30סמוליאןסמוליאן (מחוז)בולגריה32069שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
301סמוליאןסמוליאן (מחוז)בולגריה32069שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3019Bostinaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3020בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30200בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30205בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3021בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3022בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3023בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3024Selishteבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3025Baniteסמוליאן (מחוז)בולגריה1279שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30256Gŭlŭbovoסטארה זאגורה (מחוז)בולגריה8400שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30257בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3026Chepletenסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3027Aligovskaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3028Ardaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3029Belev Dolסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3030Shiroka Lakaפלובדיב (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3032בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3034בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3035Studenaחאסקובו (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3036Kremenבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3037Popgrigorovoדובריץ' (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3038Chokmanovoסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3039בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3040בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3041דוויןסמוליאן (מחוז)בולגריה7393שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30410בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30416Gyovrenסמוליאן (מחוז)בולגריה1040שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30417בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30418בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30419בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3042Borinoסמוליאן (מחוז)בולגריה3084שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3043בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3044בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3045Dospatסמוליאן (מחוז)בולגריה2802שעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30456בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30457בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30458בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30459בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
3046Barutinסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
30472Osikovoבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה16:18 יום ג׳UTC+02
עמוד 1הבא