בולגריה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-בולגריה    קידומת טלפון בינלאומית: +359

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
2סופיהSofiya-Gradבולגריה1.2 מיליוןשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2991Novi IskŭrSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2992KazicheneSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2993בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2994Chelopecheneדובריץ' (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2996Negovanovtsiוידין (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2998בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
2999MŭrchaevoSofiya-Gradבולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30סמוליאןסמוליאן (מחוז)בולגריה32069שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
301סמוליאןסמוליאן (מחוז)בולגריה32069שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3019Bostinaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3020בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30200בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30205בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3021בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3022בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3023בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3024Selishteבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3025Baniteסמוליאן (מחוז)בולגריה1279שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30256Gŭlŭbovoסטארה זאגורה (מחוז)בולגריה8400שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30257בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3026Chepletenסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3027Aligovskaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3028Ardaסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3029Belev Dolסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3030Shiroka Lakaפלובדיב (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3032בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3034בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3035Studenaחאסקובו (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3036Kremenבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3037Popgrigorovoדובריץ' (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3038Chokmanovoסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3039בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3040בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3041דוויןסמוליאן (מחוז)בולגריה7393שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30410בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30416Gyovrenסמוליאן (מחוז)בולגריה1040שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30417בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30418בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30419בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3042Borinoסמוליאן (מחוז)בולגריה3084שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3043בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3044בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3045Dospatסמוליאן (מחוז)בולגריה2802שעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30456בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30457בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30458בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30459בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
3046Barutinסמוליאן (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
30472Osikovoבלגואבגרד (מחוז)בולגריהשעון מזרח אירופה8:45 יום ד׳UTC+03
עמוד 1הבא