בלארוס | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-בלארוס    קידומת טלפון בינלאומית: +375

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
15הורדנההורדנה (מחוז)בלארוס317365שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1511Berestovitsaהורדנה (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1512בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1513Svislachמינסק (מחוז)בלארוס4200שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1514שצ'וצ'ין (בלארוס)הורדנה (מחוז)בלארוס15700שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1515בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
152הורדנההורדנה (מחוז)בלארוס317365שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1522הורדנההורדנה (מחוז)בלארוס317365שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1561לידאהורדנה (מחוז)בלארוס98036שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1562סלוניםהורדנה (מחוז)בלארוס51434שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1563בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1564זלבההורדנה (מחוז)בלארוס7000שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1591בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1592בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1593בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1594בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1595איוויההורדנה (מחוז)בלארוס9684שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1596בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1597בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
16ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
162ברסט (בלארוס)ברסט (מחוז)בלארוס300715שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
163ברנוביץ'ברסט (מחוז)בלארוס168772שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1631ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1632ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1633ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1641ז'אבינקהברסט (מחוז)בלארוס10921שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1642קובריןברסט (מחוז)בלארוס50691שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1643Berëzaברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1644ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1645Ivatsevichyברסט (מחוז)בלארוס24200שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1646ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1647לוניניץברסט (מחוז)בלארוס25000שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
165פינסקברסט (מחוז)בלארוס130777שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1651ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1652ברסט (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1655סטוליןברסט (מחוז)בלארוס10491שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
17מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1710Salihorskמינסק (מחוז)בלארוס101614שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1713מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1714צ'רווןמינסק (מחוז)בלארוס9900שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1715מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1716מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1717מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1718אוזדהמינסק (מחוז)בלארוס10000שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1719מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
177בוריסובמינסק (מחוז)בלארוס100000שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1770ניאסוויז'מינסק (מחוז)בלארוס12847שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1771Vilyeykaמינסק (מחוז)בלארוס30000שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1772מינסק (מחוז)בלארוסשעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
1773Maladzyechnaמינסק (מחוז)בלארוס101300שעון מוסקבה11:02 יום ה׳UTC+03
עמוד 1הבא