Roeselare | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Roeselare

    קידומת טלפון בינלאומית: +32

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
51Roeselareפלנדריהבלגיה56016שעון מרכז אירופה10:30 יום ו׳UTC+02
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Nieuwpoortפלנדריהבלגיה1084558
Veurneפלנדריהבלגיה119835886308691
אוסטנדהפלנדריהבלגיה69011598400
קורטרייקפלנדריהבלגיה73879568500850185108511עוד


הקטגוריות המובילות ב- Roeselare