בנגלדש | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-בנגלדש    קידומת טלפון בינלאומית: +880

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
11Citycellטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
15TeleTalkטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
16Airtelטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
17Grameenphoneטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
18Robiטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
19Banglalinkטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
2דאקהDhaka Divisionבנגלדש10.4 מיליוןשעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3020בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3022FatikchariChittagongבנגלדש33200שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3023בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3024בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3025בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3026בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3027בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3028בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3029בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3032בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3033בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3034בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3035בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3036SātkaniaChittagongבנגלדש52005שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3037בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
31צ'יטגונגChittagongבנגלדש3.9 מיליוןשעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
321NoākhāliChittagongבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3221בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3222בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3223בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3224בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3225בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
331FeniChittagongבנגלדש84028שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3322ChhāgalnāiyaChittagongבנגלדש39335שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3323בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3324בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3325בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3326בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
341Cox’s BāzārChittagongבנגלדש253788שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3422בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3424בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3425בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3427בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
351RāngāmātiChittagongבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3529KaptaiChittagongבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
36Telebartaטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
361BāndarbanChittagongבנגלדש32523שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
37NationalPhoneטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
371KhagrachhariChittagongבנגלדש50364שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
38PeoplesTelטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
381LakshmīpurChittagongבנגלדש61703שעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3822בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
3823בנגלדששעון בנגלדש14:28 יום ה׳UTC+06
עמוד 1הבא