בנגלדש | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב- בנגלדש    קידומת טלפון בינלאומית: +880

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
11Citycellטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
15TeleTalkטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
16Airtelטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
17Grameenphoneטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
18Robiטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
19Banglalinkטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
2דאקהDhaka Divisionבנגלדש10.4 מיליוןשעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3020בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3022FatikchariChittagongבנגלדש33200שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3023בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3024בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3025בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3026בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3027בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3028בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3029בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3032בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3033בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3034בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3035בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3036SātkaniaChittagongבנגלדש52005שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3037בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
31צ'יטגונגChittagongבנגלדש3.9 מיליוןשעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
321NoākhāliChittagongבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3221בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3222בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3223בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3224בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3225בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
331FeniChittagongבנגלדש84028שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3322ChhāgalnāiyaChittagongבנגלדש39335שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3323בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3324בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3325בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3326בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
341Cox’s BāzārChittagongבנגלדש253788שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3422בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3424בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3425בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3427בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
351RāngāmātiChittagongבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3529KaptaiChittagongבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
36Telebartaטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
361BāndarbanChittagongבנגלדש32523שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
37NationalPhoneטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
371KhagrachhariChittagongבנגלדש50364שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
38PeoplesTelטלפון ניידבנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
381LakshmīpurChittagongבנגלדש61703שעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3822בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
3823בנגלדששעון בנגלדש0:32 יום ג׳UTC+06
עמוד 1הבא