8 קידומת

מידע מפורט
שכונות:Gadong, Jaya Setia, Kampong Kiarong, Kampong Kiulap, Kampong Tungku, Kampung Sengkurong A, Kampung Sungai Duhon, Lambak A, Mata-Mata, Mulaut, Rimba
אזור זמן:שעון ברוניי דארוסלאם
זמן מקומי:יום רביעי 17:51
אזורי חיוג קשורים :23457

נתונים עסקיים עבור 8