ג'רזי | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-ג'רזי

    קידומת טלפון בינלאומית: +44

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
1534All Fixed Linesג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
7509Jersey Telecomטלפון ניידג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
7700Sureטלפון ניידג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
7797Jersey Telecomטלפון ניידג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
7829Airtel Vodafoneטלפון ניידג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
7937Jersey Telecomטלפון ניידג'רסישעון ג׳רזי3:25 יום ד׳UTC+00
עמוד 1