גאורגיה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-גאורגיה    קידומת טלפון בינלאומית: +995

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
32טביליסיטביליסיגאורגיה1.0 מיליוןשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
33טביליסיטביליסיגאורגיה1.0 מיליוןשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
341רוסתוויכארתלי תחתיתגאורגיה50000שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
342אחלגורימצחתה מתיאנתיגאורגיה1420שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
344גאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
345Step’antsmindaמצחתה מתיאנתיגאורגיה2628שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
346Dushet’iמצחתה מתיאנתיגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
347Javaמצחתה מתיאנתיגאורגיה426שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
348גאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
349Akhmet’aקאחתיגאורגיה8569שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
350תלאוויקאחתיגאורגיה21800שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
351Sagarejoקאחתיגאורגיה12173שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
352קווארליקאחתיגאורגיה8612שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
353Gurjaaniקאחתיגאורגיה9466שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
354לאגודחיקאחתיגאורגיה6550שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
355Sighnaghiקאחתיגאורגיה1923שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
356Dedop’listsqaroקאחתיגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
357מרנאוליכארתלי תחתיתגאורגיה18755שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
358בולניסיכארתלי תחתיתגאורגיה13800שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
359T’et’ri Tsqaroכארתלי תחתיתגאורגיה3624שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
360Dmanisiגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
361Ninotsmindaסאמצחה-ג'אוואחתיגאורגיה6141שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
362אחלכלכיגאורגיה9800שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
363Tsalkaכארתלי תחתיתגאורגיה1570שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
364אספינדזה (עיר)סאמצחה-ג'אוואחתיגאורגיה3940שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
365אחלציחהסאמצחה-ג'אוואחתיגאורגיה17298שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
366Adigeniסאמצחה-ג'אוואחתיגאורגיה1313שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
367בורג'ומיסאמצחה-ג'אוואחתיגאורגיה13825שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
368חאשוריכארתלי הפנימיתגאורגיה27811שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
369כארליגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
370גורי (עיר)כארתלי הפנימיתגאורגיה46676שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
371Kaspiכארתלי הפנימיתגאורגיה14734שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
372Gardabaniכארתלי תחתיתגאורגיה10972שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
373מצחתהמצחתה מתיאנתיגאורגיה7423שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
374גאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
410מסטיהסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה3187שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
411סמטרדיהאימרתיגאורגיה28748שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
412אבשהסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה6221שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
413סנקיסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה27752שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
414חוביסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה5375שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
415זוגדידיסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה73006שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
416צאלנג'יחהסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה8879שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
417גאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
418Mart’viliסמגרלו וסוואנתי עיליתגאורגיה5483שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
419צ'וחטאוריגוריהגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
422בתומיאג'ריהגאורגיה121806שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
423Khuloאג'ריהגאורגיה768שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
424Shuakheviאג'ריהגאורגיה380שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
425Kedaאג'ריהגאורגיהשעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
426כובולתיאג'ריהגאורגיה18600שעון גאורגיה14:58 יום ב׳UTC+04
עמוד 1הבא