גאנה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-גאנה    קידומת טלפון בינלאומית: +233

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
20Vodafoneטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
23Globacomטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
24MTNטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
26Airtelטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
27Tigoטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
28Expressoטלפון ניידגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
30Greater Accra Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
30 2אקרהGreater Accra Regionגאנה2.0 מיליוןשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
30 3TemaGreater Accra Regionגאנה155782שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
30 35Adaגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31Western Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 20סקונדי-טקורדיWestern Regionגאנה232919שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 21AximWestern Regionגאנה24500שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 22Eluboגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 23TarkwaWestern Regionגאנה34941שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 24Western Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 25Western Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
31 26Enchiגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32Ashanti Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 20KumasiAshanti Regionגאנה1.5 מיליוןשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 21KonongoAshanti Regionגאנה41238שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 22MampongAshanti Regionגאנה42037שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 23EjuraAshanti Regionגאנה70807שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 24Bekwaiגאנה4260שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
32 25ObuasiAshanti Regionגאנה137856שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
33Central Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
33 20SwedruCentral Regionגאנה50293שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
33 21Cape CoastCentral Regionגאנה143015שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
33 22Dunkwaגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
33 23WinnebaCentral Regionגאנה44254שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34Eastern Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 20KoforiduaEastern Regionגאנה96266שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 21NsawamEastern Regionגאנה44522שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 23Mpraesoגאנה9007שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 24DonkorkromEastern Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 25SuhumEastern Regionגאנה49398שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 26AsamankeseEastern Regionגאנה39435שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 27Eastern Regionגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 28AburiEastern Regionגאנה18399שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 292Akim OdaEastern Regionגאנה60604שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 30Akosomboגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
34 31NkawkawEastern Regionגאנה61785שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35גאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 20SunyaniBrong-Ahafo Regionגאנה70299שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 21Bechemגאנה14391שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 22BerekumBrong-Ahafo Regionגאנה62364שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 23Dormaa Ahenkroגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 24WenchiBrong-Ahafo Regionגאנה31411שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 25TechimanBrong-Ahafo Regionגאנה69720שעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
35 26Atebubuגאנהשעון גאנה2:18 יום א׳UTC+00
עמוד 1הבא