האיטי | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-האיטי

    קידומת טלפון בינלאומית: +509

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
22Telecoמיוחדהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
25Haitelמיוחדהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
34Comcelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
35Haitelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
36Digicelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
37Digicelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
38Digicelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
39Comcelטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
4Mobile Phonesטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
98VoIPטלפון ניידהאיטישעון החוף המזרחי21:26 יום ה׳UTC-04
עמוד 1