אזורי חיוג ב-האיים המלדיביים


הערים המאוכלסות ביותר ב-האיים המלדיביים


    קידומת טלפון בינלאומית: +960

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
660Dharavandhooמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
666Dhidhdhooאטול הא אליףמלדיבים3039שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
650Dhidhdhooאטול הא אליףמלדיבים3039שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
654Funadhooאטול שאביאנימלדיבים2900שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
688Ganמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
689Ganמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
690Ganמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
652Hanimaadhooמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
676Hanimaadhooמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
680HithadhooLaamu Atholhuמלדיבים683שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
672MuliMeemu Atholhuמלדיבים1008שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
684ThinadhooGaafu Dhaalu Atholhuמלדיבים6376שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
678Vilufushiמלדיבים2077שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
331מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
330מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
334מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
333מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
332מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
301מאלהאטול קאפומלדיבים103693שעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
96Wataniya Telecomטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
97Wataniya Telecomטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
98Wataniya Telecomטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
99Wataniya Telecomטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
335מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
339מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
656מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
658מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
662מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
664מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
668מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
670מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
674מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
682מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
686מלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
73Dhiraaguטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
76Dhiraaguטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
77Dhiraaguטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
78Dhiraaguטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
781Pagingטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
79Dhiraaguטלפון ניידמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
900Premium Rate Servicesמיוחדמלדיביםשעון האיים המלדיביים21:31 יום ו׳UTC+05
עמוד 1