Fatorpa | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Fatorpa

    קידומת טלפון בינלאומית: +91

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
6538Fatorpaגואההודושעון הודו15:22 יום ד׳UTC+05:30
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Canaconaקרנאטקההודו119008346403728
Mandurגואההודו6545
Pondaגואההודו188988343403103403106403401403406עוד
Sanguemגואההודו61198345403410


הקטגוריות המובילות ב- Fatorpa