Lalitpur | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Lalitpur

    קידומת טלפון בינלאומית: +91

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
5175Lalitpurאוטר פרדשהודו126475שעון הודו9:12 יום ב׳UTC+05:30
5176Lalitpurאוטר פרדשהודו126475שעון הודו9:12 יום ב׳UTC+05:30
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Chanderiמאדהיה פרדשהודו325497547473446
Deogarhאוטר פרדשהודו64322904
Isāgarhמאדהיה פרדשהודו1036581837541473335
Mungaoliמאדהיה פרדשהודו200817548473440473443473445473444


הקטגוריות המובילות ב- Lalitpur