Madurai | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Madurai

    קידומת טלפון בינלאומית: +91

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
452Maduraiטאמיל נאדוהודו909908שעון הודו21:21 שבתUTC+05:30
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Nattamטאמיל נאדוהודו218884544624401
Sivagangaטאמיל נאדוהודו427854575630201630204630206630207עוד
Tallākulamטאמיל נאדוהודו8190625020
Virudunagarטאמיל נאדוהודו732734562626001626002626003626005עוד


הקטגוריות המובילות ב- Madurai