Oldenzaal | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Oldenzaal

    קידומת טלפון בינלאומית: +31

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
541Oldenzaalאובראיסלהולנד31410שעון מרכז אירופה6:02 יום ג׳UTC+02
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Deurningenאובראיסלהולנד7475617562
Gammelkeאובראיסלהולנד74
Lemseloאובראיסלהולנד541
Voltheאובראיסלהולנד541


הקטגוריות המובילות ב- Oldenzaal