זמביה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-זמביה


    קידומת טלפון בינלאומית: +260

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
211Lusaka Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
212Luapula Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
213Southern Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
214Northern Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
215Central Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
216Eastern Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
217Western Provinceזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
218זמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
95Cell Zטלפון ניידזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
96MTNטלפון ניידזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
97Airtelטלפון ניידזמביהשעון זמביה3:17 יום ו׳UTC+02
עמוד 1