טג'יקיסטן | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-טג'יקיסטן    קידומת טלפון בינלאומית: +992

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
3130טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3131Rashtטג׳יקיסטן10771שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3132טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3133טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3134טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3135טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3136טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3137Imeni RudakiViloyati Sughdטג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3138טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3139טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3141טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3153Varzobטג׳יקיסטן2154שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3154טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3155טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3156Tavildaraטג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3222טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3240ShahritusViloyati Khatlonטג׳יקיסטן13042שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3242טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3243טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3245טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3246VakhshViloyati Khatlonטג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3247KolkhozobodViloyati Khatlonטג׳יקיסטן18476שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3248טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3249טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3250SarbandViloyati Khatlonטג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3251טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3252PanjViloyati Khatlonטג׳יקיסטן8019שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3311Vose’Viloyati Khatlonטג׳יקיסטן21736שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3312טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3314טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3315טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3316FarkhorViloyati Khatlonטג׳יקיסטן21736שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3317טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3318Mŭ’minobodViloyati Khatlonטג׳יקיסטן11955שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3322טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3422KhŭjandViloyati Sughdטג׳יקיסטן144865שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3441טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3442GhafurovViloyati Sughdטג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3443טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3445טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3451ChkalovViloyati Sughdטג׳יקיסטן21537שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3452טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3453ShaydonViloyati Sughdטג׳יקיסטן11705שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3454טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3455טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3456טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3462IsfaraViloyati Sughdטג׳יקיסטן37738שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3464טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3465TabosharViloyati Sughdטג׳יקיסטן11578שעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
3467טג׳יקיסטןשעון טג׳יקיסטן19:21 יום א׳UTC+05
עמוד 1הבא