יוון | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-יוון    קידומת טלפון בינלאומית: +30

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
21אתונהAtticaיוון664046שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2221כלקיסמרכז יווןיוון59125שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2222Kýmiמרכז יווןיוון2979שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2223Alivériמרכז יווןיוון5184שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2224Kárystosמרכז יווןיוון5091שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2226יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2227Mantoúdiמרכז יווןיוון1794שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2228Psachnáמרכז יווןיוון5828שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2229ארטריהמרכז יווןיוון4166שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2231Lamíaמרכז יווןיוון52006שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2232Domokósמרכז יווןיוון1531שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2233Atalántiמרכז יווןיוון4978שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2234Amfíkleiaמרכז יווןיוון3012שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2235יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2236Makrakómiמרכז יווןיוון2245שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2237Karpenísiמרכז יווןיוון6888שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2238יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2241רודוס (עיר)דרום הים האגאייוון56128שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2242קוסדרום הים האגאייוון19244שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2243קלימנוסדרום הים האגאייוון10002שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2244יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2245Karpathosדרום הים האגאייוון2243שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2246Sálakosדרום הים האגאייווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2247יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2251מיטילנהצפון הים האגאייוון28322שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2252Agiásosצפון הים האגאייוון2320שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2253Kalloníאפירוסיוון150שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2254Mýrinaצפון הים האגאייוון5406שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2261Livadeiáמרכז יווןיוון21492שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2262תבאימרכז יווןיוון22026שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2263VíliaAtticaיוון1269שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2264יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2265Ámfissaמרכז יווןיוון6854שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2266Lidoríkiמרכז יווןיוון840שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2267דיסטומומרכז יווןיווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2268Alíartosמרכז יווןיוון4275שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2271Chiosצפון הים האגאייוון23953שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2272יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2273Sámosצפון הים האגאייוון1885שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2274Volissósצפון הים האגאייוון223שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2275יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2281יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2282Androsדרום הים האגאייוון1556שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2283Tínosדרום הים האגאייוון4573שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2284פארוס (יוון)דרום הים האגאייוון5289שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2285Náxosדרום הים האגאייוון7070שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2286יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2287מלוסדרום הים האגאייוון819שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2288יווןשעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
2289מיקונוסדרום הים האגאייוון3783שעון מזרח אירופה16:03 יום ד׳UTC+03
עמוד 1הבא