מחוז המרכז | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מחוז המרכז


ערים ב-מחוז המרכז

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ג

ב

א


עוד ערים ב-מחוז המרכז


    קידומת טלפון בינלאומית: +972

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
2ירושליםמחוז ירושליםישראל801000שעון ישראל23:44 יום ד׳UTC+03
3ירושליםמחוז ירושליםישראל801000שעון ישראל23:44 יום ד׳UTC+03
4עכומחוז הצפוןישראל45603שעון ישראל23:44 יום ד׳UTC+03
8באר שבעמחוז הדרוםישראל186600שעון ישראל23:44 יום ד׳UTC+03
9נתניהמחוז המרכזישראל171676שעון ישראל23:44 יום ד׳UTC+03
עמוד 1