מאלי | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מאלי

מחוזות אדמיניסטרטיביים או מדינות ב- מאלי


    קידומת טלפון בינלאומית: +223

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
202מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2020מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2021מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2022מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2023מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2024מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2025מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2028מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2029מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2072מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2077מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2078מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2079מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2126TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
2127TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
213TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
214TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
215TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
216TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
218TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
219TonkaTombouctou Regionמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
442מאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
65Sotelma/Malitelטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
66Sotelma/Malitelטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
69Sotelma/Malitelטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
70Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
730Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
731Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
732Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
733Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
734Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
740Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
741Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
744Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
745Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
746Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
747Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
750Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
751Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
752Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
753Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
754Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
76Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
770Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
771Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
772Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
773Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
774Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
78Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
791Orange Maliטלפון ניידמאלישעון מאלי0:26 יום ו׳UTC+00
עמוד 1הבא