מדינה פלסטינית | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מדינה פלסטינית

    קידומת טלפון בינלאומית: +970

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
222הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
223הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
227הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
229הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
424הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
56Mobile Wataniya Telecomטלפון ניידהרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
59Mobile Jawwalטלפון ניידהרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
820הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
821הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
824הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
825הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
828הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
923הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
925הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
926הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
929הרשות הפלשתיניתAsia/Hebron
עמוד 1