מיאנמר | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מיאנמר    קידומת טלפון בינלאומית: +95

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
1יאנגוןYangon Regionמייאנמאר4.5 מיליוןשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
2MandalayMandalay Regionמייאנמאר1.2 מיליוןשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
32MawlamyineMon Stateמייאנמאר438861שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
33KyaukmeShan Stateמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
34HopinKachin Stateמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
41KawangChin Stateמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
42PatheinAyeyawady Regionמייאנמאר237089שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
43SittweRakhine Stateמייאנמאר177743שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
44HinthadaAyeyawady Regionמייאנמאר134947שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
45BogaleAyeyawady Regionמייאנמאר68938שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
46NyaungdonAyeyawady Regionמייאנמאר40092שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
51מייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
52BagoBago Regionמייאנמאר244376שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
53PyayBago Regionמייאנמאר135308שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
54TaungooBago Regionמייאנמאר106945שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
55מייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
56SyriamYangon Regionמייאנמאר69448שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
57MawlamyineMon Stateמייאנמאר438861שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
58MawlamyineMon Stateמייאנמאר438861שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
59MyeikTaninthayi Regionמייאנמאר173298שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
60YenangyaungMagway Regionמייאנמאר110553שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
61ChaukMagway Regionמייאנמאר90870שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
62PakokkuMagway Regionמייאנמאר126938שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
63MagwayMagway Regionמייאנמאר96954שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
64MeiktilaMandalay Regionמייאנמאר177442שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
65MinbuMagway Regionמייאנמאר57342שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
66MyingyanMandalay Regionמייאנמאר141713שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
67נייפידאוMandalay Regionמייאנמאר925000שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
68מייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
69מייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
70HakhaChin Stateמייאנמאר20000שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
71MonywaSagaing Regionמייאנמאר182011שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
72SagaingSagaing Regionמייאנמאר78739שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
73KalemyoSagaing Regionמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
74MyitkyinaKachin Stateמייאנמאר90894שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
75ShweboSagaing Regionמייאנמאר88914שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
81TaunggyiShan Stateמייאנמאר160115שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
82LashioShan Stateמייאנמאר131016שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
83LoikawKayah Stateמייאנמאר17293שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
84TachilekShan Stateמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
85מייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
86MogokMandalay Regionמייאנמאר90843שעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
9Mobileטלפון ניידמייאנמארשעון מיאנמר (בורמה)20:10 יום ג׳UTC+06:30
עמוד 1