מלזיה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מלזיה    קידומת טלפון בינלאומית: +60

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
6558Alor Gajahמלאקה (מדינה)מלזיה20163שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4702Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4705Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4709Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4710Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4714Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4716Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4720Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4721Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4724Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4728Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4729Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4730Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4731Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4732Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4733Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4734Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4735Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4736Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4737Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4739Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4740Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4741Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4744Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4745Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4747Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4748Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4757Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4758Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4759Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4760Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4762Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4764Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4765Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4766Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4768Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4769Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4770Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4771Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4772Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4773Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4911Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4913Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4914Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4700Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4917Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4918Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4919Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4929Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
4930Alor Setarקדהמלזיה217368שעון מלזיה (קואלה לומפור)8:24 שבתUTC+08
עמוד 1הבא