Petaling Jaya | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Petaling Jaya

    קידומת טלפון בינלאומית: +60

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
3קואלה לומפורקואלה לומפורמלזיה1.5 מיליוןשעון מלזיה (קואלה לומפור)7:59 שבתUTC+08
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
Batu Tigaמלזיה3
Damansaraמלזיה3
Petalingמלזיה379
Shah Alamסלנגורמלזיה4816543523353351עוד40000401004015040160עוד


הקטגוריות המובילות ב- Petaling Jaya