Shah Alam | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Shah Alam

    קידומת טלפון בינלאומית: +60

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
3קואלה לומפורקואלה לומפורמלזיה1.5 מיליוןשעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
350Shah Alamסלנגורמלזיה481654שעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
351Shah Alamסלנגורמלזיה481654שעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
352Shah Alamסלנגורמלזיה481654שעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
353Shah Alamסלנגורמלזיה481654שעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
377Shah Alamסלנגורמלזיה481654שעון מלזיה (קואלה לומפור)3:30 יום ב׳UTC+08
עמוד 1


הקטגוריות המובילות ב- Shah Alam