92 קידומת

מידע מפורט
שכונות:الخارجة, الداخلة
אזור זמן:שעון מזרח אירופה (חורף)
זמן מקומי:יום שבת 3:44
אזורי חיוג קשורים :688493959697

נתונים עסקיים עבור 92