מרוקו | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-מרוקו

    קידומת טלפון בינלאומית: +212

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
5373אל-קניטרהGharb-Chrarda-Beni Hssenמרוקו366570שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5374וזאןGharb-Chrarda-Beni Hssenמרוקו58684שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5375KhemissetRégion de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërמרוקו106991שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5376רבאטRégion de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërמרוקו1.7 מיליוןשעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5377רבאטRégion de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërמרוקו1.7 מיליוןשעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5378סלאRégion de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërמרוקו903485שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5379מרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5380רבאטRégion de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërמרוקו1.7 מיליוןשעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
53880טנג'ירRégion de Tanger-Tétouanמרוקו688356שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
53890פסRégion de Fès-Boulemaneמרוקו964891שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5393טנג'ירRégion de Tanger-Tétouanמרוקו688356שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5394AsilahRégion de Tanger-Tétouanמרוקו28861שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5395לראצ'הRégion de Tanger-Tétouanמרוקו109294שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5396MdiqRégion de Tanger-Tétouanמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5397תטואןRégion de Tanger-Tétouanמרוקו326261שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5398שפשאווןRégion de Tanger-Tétouanמרוקו36280שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
5399טנג'ירRégion de Tanger-Tétouanמרוקו688356שעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
610Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
611Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
612Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
613Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
614Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
615Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
616Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
617Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
618Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
619Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
640WANA Corporate / 3Gטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
641Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
642Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
644Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
645Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
646WANA Corporate / 3Gטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
647WANA Corporate / 3Gטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
648Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
649Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
650Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
651Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
652Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
653Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
654Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
655Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
656Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
657Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
658Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
659Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
660Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
661Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
662Itissalat Al-Maghribטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
663Médi Telecomטלפון ניידמרוקושעון מרוקו18:37 יום ו׳UTC+01
הקודםעמוד 2הבא