Al Hoceïma | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-Al Hoceïma

    קידומת טלפון בינלאומית: +212

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
531טנג'ירRégion de Tanger-Tétouanמרוקו688356שעון מרוקו16:55 שבתUTC+01
5398שפשאווןRégion de Tanger-Tétouanמרוקו36280שעון מרוקו16:55 שבתUTC+01
5399טנג'ירRégion de Tanger-Tétouanמרוקו688356שעון מרוקו16:55 שבתUTC+01
עמוד 1


ערים קרובות

עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזורי חיוגמיקודים
MartilRégion de Tanger-Tétouanמרוקו3973853969315093152
NadorOriental Regionמרוקו129260532536362000620026200362004עוד
שפשאווןRégion de Tanger-Tétouanמרוקו36280539870000910009100391004עוד
תאזהTaza-Al Hoceima-Taounateמרוקו141890532535235000350023500335005עוד


הקטגוריות המובילות ב- Al Hoceïma