סוריה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-סוריה    קידומת טלפון בינלאומית: +963

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
11דמשקDamascus Governorateסוריה1.6 מיליוןשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
12סוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
14קוניטרהקוניטרה (מחוז)סוריה36143שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
15דרעאדרעא (מחוז)סוריה97969שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
16א-סווידאא-סווידא (מחוז)סוריה59052שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
21חלב (עיר)חלב (מחוז)סוריה1.6 מיליוןשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
22א-רקהא-רקה (מחוז)סוריה177636שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
23אדלבאדלב (מחוז)סוריה128840שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
31חומסחומס (מחוז)סוריה775404שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
33חמה (עיר)חמאת (מחוז)סוריה460602שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
41לטקיהלטקיה (מחוז)סוריה340181שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
43טרטוסטרטוס (מחוז)סוריה89457שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
51דיר א-זורדיר א-זור (מחוז)סוריה242565שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
52אל-חסכהאל-חסכה (מחוז)סוריה81539שעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
931Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
932Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
933Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
935Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
942MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
943MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
944MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
945MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
947MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
949MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
955MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
956MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
962MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
966MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
969MTN Syriaטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
988Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
990Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
991Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
992Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
993Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
994Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
998Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
999Syriatelטלפון ניידסוריהשעון מזרח אירופה21:14 יום ג׳UTC+03
עמוד 1