סורינאם | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-סורינאם

    קידומת טלפון בינלאומית: +597

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
21סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
22סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
23סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
30סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
31סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
32סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
33סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
34סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
35סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
36סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
37סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
4סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
52סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
53סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
54סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
55סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
56VoIPטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
58סורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
68Fixed CDMAמיוחדסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
71Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
75Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
81Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
82Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
83Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
84Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
85Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
86Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
87Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
88Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
89Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם21:01 יום ה׳UTC-03
עמוד 1