סורינאם | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב- סורינאם

    קידומת טלפון בינלאומית: +597

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
21סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
22סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
23סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
30סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
31סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
32סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
33סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
34סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
35סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
36סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
37סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
4סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
52סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
53סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
54סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
55סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
56VoIPטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
58סורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
68Fixed CDMAמיוחדסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
71Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
75Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
81Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
82Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
83Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
84Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
85Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
86Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
87Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
88Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
89Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם1:41 יום ב׳UTC-03
עמוד 1