סורינאם | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-סורינאם

    קידומת טלפון בינלאומית: +597

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
21סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
22סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
23סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
30סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
31סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
32סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
33סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
34סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
35סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
36סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
37סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
4סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
52סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
53סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
54סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
55סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
56VoIPטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
58סורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
68Fixed CDMAמיוחדסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
71Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
75Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
81Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
82Digicelטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
83Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
84Intelsurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
85Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
86Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
87Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
88Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
89Telesurטלפון ניידסורינםשעון סורינאם6:35 יום ד׳UTC-03
עמוד 1