סנט הלנה | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-סנט הלנה

מחוזות אדמיניסטרטיביים או מדינות ב- סנט הלנה


הערים המאוכלסות ביותר ב-סנט הלנה


    קידומת טלפון בינלאומית: +290

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
1Service Numbersמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
2ג'יימסטאון (סנט הלנה)סנט הלנהסנט הלנה637שעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
3Telephone Servicesמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
4Telephone Servicesמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
5Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
6Telephone Servicesמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
70Telephone Servicesמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
71Telephone Servicesמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
72Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
73Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
74Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
75Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
76Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
77Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
78Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
79Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
8Georgetownאסנשןסנט הלנה538שעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
9Freeמיוחדסנט הלנהשעון סנט הלנה1:19 יום ו׳UTC+00
עמוד 1