פראג | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-פראג

    קידומת טלפון בינלאומית: +420

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
2פראגצ׳כיהשעון מרכז אירופה9:11 שבתUTC+02
עמוד 1