אזורי חיוג ב-קלדוניה החדשה

מחוזות אדמיניסטרטיביים או מדינות ב- קלדוניה החדשה


הערים המאוכלסות ביותר ב-קלדוניה החדשה


    קידומת טלפון בינלאומית: +687

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
23נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
24נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
25נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
26נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
27נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
28נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
29נומאהProvince Sudקלדוניה החדשה93060שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
35BouloupariProvince Sudקלדוניה החדשה2146שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
36Audiotel; Internet; voice servicesאינטרנטקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
41BouloupariProvince Sudקלדוניה החדשה2146שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
42קלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
43BouloupariProvince Sudקלדוניה החדשה2146שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
44BouloupariProvince Sudקלדוניה החדשה2146שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
45קלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
46BouloupariProvince Sudקלדוניה החדשה2146שעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
47קלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
66Marine VHFמיוחדקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
73GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
74GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
75GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
76GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
77GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
78GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
79GSM Mobilis (post-paid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
80GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
81GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
82GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
83GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
84GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
85GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
86GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
87GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
88Public payphonesמיוחדקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
89GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
90GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
91GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
92GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
93GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
94GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
95GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
96GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
97GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
98GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
99GSM Liberte de Mobilis (prepaid)טלפון ניידקלדוניה החדשהשעון קלדוניה החדשה11:26 יום ו׳UTC+11
עמוד 1