ואלה | מיקודים | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-ואלה

ערים ב-ואלה


    קידומת טלפון בינלאומית: +41

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
27סיון (עיר)ואלהשווייץ28045שעון מרכז אירופה5:02 שבתUTC+02
עמוד 1