תימן | אזורי חיוג

אזורי חיוג ב-תימן    קידומת טלפון בינלאומית: +967

קידומתעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
1צנעאצנעא (מחוז)תימן1.9 מיליוןשעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
2עדןעדן (מחוז)תימן550602שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
3אל-חודיידה (עיר)אל-חודיידה (מחוז)תימן617871שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
4Ta‘izzתעזתימן615222שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
5אל-מוכלאחצרמוות (מחוז)תימן258132שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
6Jawf al Maqbābahאביןתימן14175שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
7‘Amrānעמראןתימן90792שעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
70Yטלפון ניידתימןשעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
71Sabafonטלפון ניידתימןשעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
73MTNטלפון ניידתימןשעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
77Yemenmobileטלפון ניידתימןשעון חצי האי ערב17:22 יום א׳UTC+03
עמוד 1